Het is een bekend feit dat het behouden en vergroten van de omzet bij een klant minder tijd, geld en energie kost dan het binnenhalen van nieuwe klanten. Het doel van elk bedrijf of afdeling is dan ook om de omzet van klanten te behouden en, indien mogelijk, te vergroten.

Dit is alleen mogelijk als de klanten tevreden worden gehouden op een professionele manier, uitmondend in een loyale klant.

Door de klant centraal te stellen in alle oplossingen wordt er zorg voor gedragen dat deze meer tevreden wordt, resulterend in loyale klanten.